Chụp hình ngoại cảnh ở phim trường Việt Phượng Sentosa

Chụp hình ngoại cảnh ở phim trường Việt Phượng Sentosa

Chụp hình ngoại cảnh ở phim trường Việt Phượng Sentosa

DSC_8415

DSC_8408

DSC_8407

DSC_8405

DSC_8324

DSC_8323

DSC_8303

 

Đánh giá bài viết.